Przez lata stworzyliśmy własne schematy szkoleń, stawiając zawsze na fachowców. Naszą kadrę szkoleniową stanowi dziewięciu wysoko wykwalifikowanych instruktorów (w tym dwóch posiadających uprawnienia egzaminatorów) z dużym doświadczeniem, stawiających sobie za cel dobre, rzetelne i w miarę możliwości bezstresowe wyszkolenie kursantów. Nauczanie jest prowadzone na wysokim poziomie, co przy pracy, sumienności i wytrwałości jest kluczem do zdania egzaminu. Dzięki rzetelnemu szkoleniu nasza szkoła zajmuje wysokie miejsce w rankingach zdawalności egzaminu na prawo jazdy za pierwszym razem.