Kurs ekspresowy

Czym jest kurs ekspresowy?

Ekspresowy kurs prawa jazdy to najszybsza, indywidualna forma szkolenia, opracowana tak, by w możliwie jak najkrótszym czasie nauczyć  się samodzielnego prowadzenia pojazdu. Realizujemy cały program szkolenia praktycznego zaledwie w ciągu kilkunastu dni. Czas trwania części teoretycznej szkolenia uzależniony jest od wybranej opcji:

a) egzamin teoretyczny państwowy w WORDzie (czas trwania zależy od kursanta),

b) szkolenie online (czas trwania zależy od kursanta),

c) szkolenie stacjonarne w naszej siedzibie (czas trwania: 10 dni).

Kurs ekspresowy to bardzo intensywny kurs, wymagający od kursanta zaangażowania i dyspozycyjności w godzinach DOPOŁUDNIOWYCH. Harmonogram zajęć ustalany jest indywidualnie.

Cena kursu:

Kat. A: 4200 zł (czas trwania praktyki to 14 dni)

Kat. B: 4300 zł (czas trwania praktyki to 18 dni)

Kat. B – Automat: 4400 zł (czas trwania praktyki to 15 dni)

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego 733-132-001 lub 501-740-019 🙂

Cena zawiera:

– badanie lekarskie
– 30 godzin (lekcyjnych) zajęć teoretycznych
– 30 godzin (zegarowych) zajęć praktycznych (jazdy)
– płytę lub kod z testami egzaminacyjnymi oraz podręcznik
– egzaminy wewnętrzne (teoretyczny i praktyczny)

Przebieg kursu

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, by rozpocząć szkolenie jest udanie się na badanie lekarskie do lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań kandydatów na kierowców. My organizujemy takie badanie średnio dwa razy w miesiącu. Następnie z orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, zdjęciem oraz wnioskiem należy udać się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zameldowania po Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Po uzyskaniu PKK można rozpocząć kurs.

Kurs rozpoczyna się od części teoretycznej: szkolenia teoretycznego (wykładów) w naszej siedzibie (zgodnie z ustalonym z góry harmonogramem), szkolenia online lub zdania egzaminu państwowego teoretycznego w WORDzie (opcja ostatnia jest najszybsza).

Po zrealizowaniu teorii rozpoczyna się szkolenie praktyczne, czyli jazdy. Całkowity czas trwania szkolenia praktycznego to 15 dni (dla kat. B) oraz 10 dni (dla kat. A), pod warunkiem, że kursant jest dyspozycyjny w godzinach DOPOŁUDNIOWYCH. Ustalanie jazd powinno odbyć się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.