E-Learning

Teoria online

Istnieje możliwość odbycia szkolenia teoretycznego bez konieczności wychodzenia z domu – w formie teorii online (e-learning). Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu. Szkolenie teoretyczne trwa 30h lekcyjnych (po 45 min). Sam kurs online trwa 24h. Następnie, w siedzibie, należy odbyć 4h szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 2h podsumowania. Po ukończeniu kursu teoretycznego rozpoczyna się szkolenie praktyczne, które trwa dla kat. B 30h zegarowych (po 60 min.) a dla kat. A 20h zegarowych.. Odbywa się ono na terenie Szczecina oraz w jego okolicach. Jazdy na kat. B rozpoczynamy i kończymy pod naszym biurem przy ul. Kołłątaja 30, a jazdy na kat. A na placu przy ul. Studziennej 8. Całe szkolenie kończy się egzaminami wewnętrznymi: najpierw teoretycznym w Ośrodku Szkolenia, następnie praktycznym pojazdem szkoleniowym.